Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari

Studeni 8, 2016 u Događaji

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-safety-warning-signs-collection-vector-image11630577

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/07) pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari. Dužnost savjetnika može obavljati osoba koja je zaposlena u pravnoj ili kod fizičke osobe i ima druge obveze, odnosno osoba koje nije zaposlena u toj pravnoj ili kod te fizičke osobe ako je stručno osposobljena za obavljanje poslova savjetnika.

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari započinje 28.11.2016. godine.

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Omišu

Studeni 7, 2016 u Događaji

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Vukovarska 24, 21310 Omiš, Pučko otvoreno učilište „ŽIŽIĆ“

pest-om

 Ustanova:                              Pučko otvoreno učilište „ŽIŽIĆ“,  Vukovarska 24, 21310 Omiš

Opis programa:                     Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida,                                                   Modul za profesionalne korisnike

Moduli izobrazbe:                   1. Modul za profesionalne korisnike

Kategorije izobrazbe:            1.1 OPG i drugi poljoprivrednici

Podkategorije izobrazbe:     1.1.1 Ratarstvo

                                                    1.1.2 Voćarstvo

                                                    1.1.3 Vinogradarstvo

                                                    1.1.4 Povrćarstvo

                                                    1.1.5 Ukrasno bilje

                                                    1.1.6 Maslinarstvo

Trajanje izobrazbe:                15,00 h

Mjesto održavanja:                  Vukovarska 24, 21310 Omiš

Termini održavanja:                21.11.2016., 10:00 –

                                                    22.11.2016., 10:00 –

Predavači:                                 Petar Vrbanić

                                                    Živko Skračić

Održiva uporaba pesticida – Split

Listopad 24, 2016 u Događaji

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Gradišćanskih Hrvata 16, 21000 Split, POU Žižić

foto-poi

Institucija Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ Vukovarska 24, 21310 Omiš
Opis programa Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
1.1.Modul za profesionalne korisnike
Moduli izobrazbe 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorije izobrazbe 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Podkategorije izobrazbe 1.1.1 Ratarstvo

1.1.2 Voćarstvo

          1.1.3 Vinogradarstvo

      1.1.4 Povrćarstvo

          1.1.5 Ukrasno bilje

          1.1.6 Maslinarstvo

Trajanje izobrazbe 15 sati
Mjesto održavanja Gradišćanskih Hrvata 16, 21000 Split, POU Žižić
Termini održavanja 2.11.2016., 10:00 –
3.11.2016., 10:00 –
Predavači Petar Vrbanić
Živko Skračić

Održiva uporaba pesticida – Vrpolje

Listopad 12, 2016 u Događaji

 Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Vrpoljačka cesta bb, 22206 Vrpolje, Osnovna škola Vrpolje, PŠ Perković

 

 photos-almeria-097

 

Ustanova:                              Pučko otvoreno učilište „ŽIŽIĆ“,  Vukovarska 24, 21310 Omiš

Opis programa:                     Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida,                                                   Modul za profesionalne korisnike

Moduli izobrazbe:                 1. Modul za profesionalne korisnike

Kategorije izobrazbe:          1.1 OPG i drugi poljoprivrednici

Podkategorije izobrazbe:   1.1.1 Ratarstvo

                                                  1.1.2 Voćarstvo

                                                  1.1.3 Vinogradarstvo

                                                  1.1.4 Povrćarstvo

                                                  1.1.5 Ukrasno bilje

                                                  1.1.6 Maslinarstvo

Trajanje izobrazbe:              15,00 h

Mjesto održavanja:                Vrpoljačka cesta bb, 22206 Vrpolje                                                                                                                               Osnovna škola Vrpolje, PŠ Perković

Termini održavanja:              20.10.2016., 15:00 –

                                                   21.10.2016., 15:00 –

Predavači:                               Petar Vrbanić

                                                  Živko Skračić

                                                   

 

Održiva uporaba pesticida – Omiš

Rujan 26, 2016 u Događaji

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Vukovarska 24, 21310 Omiš, Pučko otvoreno učilište „ŽIŽIĆ“

anticounterfeitheroimage

 Ustanova:                              Pučko otvoreno učilište „ŽIŽIĆ“,  Vukovarska 24, 21310 Omiš

Opis programa:                     Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida,                                                   Modul za profesionalne korisnike

Moduli izobrazbe:                   1. Modul za profesionalne korisnike

Kategorije izobrazbe:            1.1 OPG i drugi poljoprivrednici

Podkategorije izobrazbe:     1.1.1 Ratarstvo

                                                    1.1.2 Voćarstvo

                                                    1.1.3 Vinogradarstvo

                                                    1.1.4 Povrćarstvo

                                                    1.1.5 Ukrasno bilje

                                                    1.1.6 Maslinarstvo

Trajanje izobrazbe:                15,00 h

Mjesto održavanja:                  Vukovarska 24, 21310 Omiš

Termini održavanja:                6.10.2016., 10:00 –

                                                    7.10.2016., 10:00 –

Predavači:                                 Petar Vrbanić

                                                    Živko Skračić