Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Pučko otvoreno učilište - Žižić


Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Splitu Gradišćanskih Hrvata 16, 21000 Split, Pučko otvoreno učilište Žižić, podružnica Split Institucija   Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ, Vukovarska 24, 21310 Omiš Opis programa   Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida – Modul za profesionalne korisnike Moduli 
pročitaj više

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Splitu Gradišćanskih Hrvata 16, 21000 Split, Pučko otvoreno učilište Žižić, podružnica Split Institucija   Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ, Vukovarska 24, 21310 Omiš Opis programa   Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida Moduli izobrazbe   1. Modul za profesionalne korisnike 
pročitaj više

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Omišu Vukovarska 24, 21310 Omiš, Pučko otvoreno učilište Žižić, sjedište Omiš Institucija   Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ, Vukovarska 24, 21310 Omiš Opis programa   Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida – Modul za profesionalne korisnike Moduli izobrazbe 
pročitaj više

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Omišu Vukovarska 24, 21310 Omiš, Pučko otvoreno učilište Žižić, sjedište Omiš Institucija   Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ, Vukovarska 24, 21310 Omiš Opis programa   Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida – Modul za profesionalne korisnike Moduli izobrazbe 
pročitaj više

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Omišu Vukovarska 24, 21310 Omiš, Pučko otvoreno učilište Žižić, sjedište Omiš Institucija   Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ, Vukovarska 24, 21310 Omiš Opis programa   Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida – Modul za profesionalne korisnike Moduli izobrazbe 
pročitaj više