Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-safety-warning-signs-collection-vector-image11630577

 

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/07) pravne i fizičke osobe

sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih

tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom

povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje

jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari. Dužnost savjetnika može obavljati

osoba koja je zaposlena u pravnoj ili kod fizičke osobe i ima druge obveze, odnosno osoba

koje nije zaposlena u toj pravnoj ili kod te fizičke osobe ako je stručno osposobljena za

obavljanje poslova savjetnika.

Upisi u tijeku!

Komentari su zatvoreni.
Imate pitanje?