Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Pučko otvoreno učilište - Žižić

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u Omišu

Vukovarska 24, 21310 Omiš, Pučko otvoreno učilište Žižić

Institucija Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ, Vukovarska 24, 21310 Omiš
Opis programa Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida – Modul za profesionalne korisnike
Moduli izobrazbe 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorije izobrazbe 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Podkategorije izobrazbe 1.1.1 Ratarstvo    
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe 5 sati
Mjesto održavanja Vukovarska 24, 21310 Omiš,
Pučko otvoreno učilište Žižić
Termini održavanja
Cijena izobrazbe
 12.10.2020.,  09:00 – 14:00    
200,00 kn
Predavač Petar Vrbanić
Živko Skračić
Komentari su zatvoreni.
Pitaj agenta
Imate pitanje?