Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida na Pelješcu

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida na Pelješcu

Kuna bb, 20243 Kuna Pelješka, Dom kulture

Institucija   Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ,  Vukovarska 24, 21310 Omiš
Opis programa   Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj uporabi pesticida –
Modul za profesionalne korisnike
Moduli izobrazbe   1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorije izobrazbe   1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Podkategorije izobrazbe   1.1.1 Ratarstvo  

1.1.2 Voćarstvo

1.1.3 Vinogradarstvo

1.1.4 Povrćarstvo

1.1.5 Ukrasno bilje

1.1.6 Maslinarstvo

Trajanje izobrazbe

Cijena izobrazbe

  5,00 h

200,00 kn

Mjesto održavanja   Kuna bb, 20243 Kuna Pelješka, Dom kulture
Termini održavanja   14.03.2020., 16:00 – 21:00
Predavači   Petar Vrbanić

Živko Skračić

Komentari su zatvoreni.
Imate pitanje?