Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida – Gospić

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Zagrebačka 18, 53000 Gospić, Hotel Ana

pesticides

Institucija Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ,

Vukovarska 24, 21310 Omiš

Opis programa Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Moduli izobrazbe 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorije izobrazbe 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Podkategorije izobrazbe 1.1.1 Ratarstvo

1.1.2 Voćarstvo

           1.1.3 Vinogradarstvo

    1.1.4 Povrćarstvo

       1.1.5 Ukrasno bilje

      1.1.6 Maslinarstvo

Trajanje izobrazbe 15 sati
Mjesto održavanja Zagrebačka 18, 53000 Gospić,  Hotel Ana
Termini održavanja 27.4.2017.,   8:00   

28.4.2017.,   8:00 –

Predavači Petar Vrbanić
Komentari su zatvoreni.
Imate pitanje?