Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida na otoku Visu

Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida na otoku Visu

Obala Sv. Jurja 29, 21480 Vis, Hrvatski dom

Institucija Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ, Vukovarska 24, 21310 Omiš
Opis programa Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida
Moduli izobrazbe 1. Modul za profesionalne korisnike
Kategorije izobrazbe 1.1 OPG i drugi poljoprivrednici
Podkategorije izobrazbe 1.1.1 Ratarstvo    
1.1.2 Voćarstvo
1.1.3 Vinogradarstvo
1.1.4 Povrćarstvo
1.1.5 Ukrasno bilje
1.1.6 Maslinarstvo
Trajanje izobrazbe 15 sati
Mjesto održavanja Obala Sv. Jurja 29, 21480 Vis, Hrvatski dom
Termini održavanja    

Cijena izobrazbe
 17.10.2020.,   9:00 – 17:00
18.10.2020.,   9:00 – 16:00,  
430,00 kn
Predavači Petar Vrbanić  
Komentari su zatvoreni.
Imate pitanje?