Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Natječaj za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2022./2023.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ŽIŽIĆ 
VUKOVARSKA 24, OMIŠ

Na temelju članka 35. stavka 2. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (N.N. broj 129/08, 52/10), članka 91. stavka 1. Statuta učilišta, te temeljem točke II. Odluke o upisu polaznika u programe doškolovanja, prekvalifikacije, usavršavanja i osposobljavanja u školskoj godini 2022./2023. (Kl: 602-07/22-05/99-28, Ur.broj: 2155-03-22-02/03  od 09. lipnja 2022. godine) oglašava

Natječaj za upis polaznika u programe srednjoškolskog obrazovanja odraslih za školsku godinu 2022./2023.

ZAJEDNIČKA OBAVIJEST

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

OPĆE ODREDBE

U programe doškolovanja, prekvalifikacije te programe osposobljavanja i usavršavanja  polaznici se prijavljuju i upisuju osobnim putem u sjedištu ili podružnicama Učilišta, a na temelju natječaja za upis.

I.

A. Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

-opći poljoprivredni tehničar -tehničar cestovnog prometa -turističko-hotelijerski komercijalist
-poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje -građevinski tehničar -komercijalist
-poljoprivredni tehničar vrtlar -arhitektonski tehničar -šumarski tehničar
-poljoprivredni tehničar stočar -agroturistički tehničar -upravni referent
-poljoprivredni tehničar fitofarmaceut    

 

B. Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

-kuhar -zidar -vozač motornog vozila
-konobar -armirač -automehaničar
-slastičar -fasader -autolakirer
-pekar -tesar -autolimar
-ratar -krovopokrivač -instalater grijanja i klimatizacije
-voćar-vinogradar-vinar -monter suhe gradnje -elektroinstalater
-mesar -kozmetičar -plinoinstalater
-poljoprivredni gospodarstvenik -frizer -vodoinstalater
-prodavač -pediker -brodski mehaničar

 

C. Dvogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme i programi prekvalifikacije za zanimanja:

-parketar -stolar -građevinski radnik
-kamenorezac -pomoćni armirač -pomoćni armirač-oblagač
-pomoćni krovopokrivač -pomoćni soboslikar-ličilac -pomoćni zidar
-pomoćni tesar    

 

D. Programi usavršavanja za zanimanja:

-kuhar specijalist za mediteransku kuhinju   -Instruktor vožnje: A, B, C, CE i D kategorije
-kuhara specijalist dalmatinske kuhinje   -montažer i serviser rashladnih i klima uređaja
-slastičar specijalist za hrvatske

nacionalne slastice

-konobar specijalist za barske mješavine

  -serviser električnih bojlera, usisavača i malih kućanskih aparata
-barmen

-voditelja odjela hrane i pića

  -monter solarno toplovodnih sustava
-specijalist zaštite na radu   -monter fotonaponskih sustava
-samostalni knjigovođa   -serviser aparata za kuhanje i pripremu hrane
    -serviser kućanskih aparata

 

E. Programi osposobljavanja za zanimanja:

-kuhar -armirač -rukovatelj kranskom dizalicom
-konobar -krovopokrivač -rukovatelj mosnim i portalnim dizalicama
-slastičar -tesar -rukovatelj hidrauličnom dizalicom
-pekar -zidar -rukovatelj toranjskom dizalicom
-pizza majstor -fasader -rukovatelj autodizalicom
-priprematelj bureka i pizza -klesar -rukovatelj pokretnom visećom skelom
-sommelier -podopolagač -rukovatelj hidrauličnim platformama
-servir -monter građevinskih skela -rukovatelj brodskom dizalicom
-sobar -izolater -rukovatelj traktorom
-barmen -soboslikar-ličilac -rukovatelj motornim pilama
-voditelj seoskog gospodarstva -parketar -rukovatelj rotosjekačem i trimerom
-voditelj agroturističkog gospodarstva -keramičar -rukovatelj motornom kosilicom
-poljoprivredni gospodarstvenik -monter suhe gradnje -rukovatelj strojevima u šumarstvu
-pčelar-medar -ALU i PVC stolar -rukovatelj viličarom
-mljekar-sirar -brodoličilac -rukovatelj kompresorima i kompresorskim strojevima
-vinogradar-vinar -brodobravar -rukovatelj strojevima za sabijanje
-vinogradar-podrumar -brodocjevar -rukovatelj hidrauličnim škarama
-vrtlar -brodoizolater -rukovatelj elektrokolicima
-ratar -brodoskelar -rukovatelj asfaltnom bazom
-voćar -antikorozist -rukovatelj strojevima za polaganje betona  i asfalta
-maslinar -zavarivač MIG-MAG postupkom -rukovatelj crpkom za beton i mikserom
-sakupljač gljiva -zavarivač TIG postupkom -rukovatelj buldožerima i grederima
-mesar -zavarivač REL postupkom -rukovatelj betonarom
-proizvođač povrća i cvijeća -plinozavarivač -rukovatelj bagerom
-uzgajivač ovaca i koza -elektrolučni zavarivač -rukovatelj  damperima  i  skreperima
-proizvođač alkoholnih i bezalkoholnih pića -pomoćnik u nastavi u radu s učenicima s teškoćama -rukovatelj rovokopačem
-peradar i proizvođač jaja -njegovatelj starijih i nemoćnih osoba -rukovatelj utovarivačima
-uzgajivač ljekovitog bilja -gerontodomaćica -rukovatelj valjcima i nabijačima
-proizvođač domaćih suhomesnatih proizvoda -dadilja -rukovatelj strojevima za otkop i preradu kamena
-ribnjačarski radnik -knjigovođa -djelatnik u prijamnom odjelu hotela
-rezač voćaka i vinove loze      -barmen i priprematelj koktela       -rukovatelj motornim škarama za živicu
-održiva uporaba pesticida -pečenjar -rukovatelj automatskom prešom  za baliranje
-periodička izobrazba vozača  KOD95 -voditelj obiteljskog i malog hotela -signalisti i vezači tereta
-prijevoz opasnih tvari ADR -djelatnik hotelskog domaćinstva                                    -cestar
– prerađivač voća i povrća -rukovatelj viličarom u skladišnom prostoru -rukovatelj motokultivatorom s radnim priključcima
-rukovatelj motornom kosilicom i trimerom -rukovatelj traktorom s radnim priključcima -rukovatelj zglobnim traktorom

 

F. Osnovnoškolsko obrazovanje odraslih

 

G. Program učenja stranih jezika:

-engleski opći jezik

-njemački opći jezik

-talijanski opći jezik

 

II.

Uvjeti upisa i  dokumentacija za upis su objavljeni na službenim stranicama Učilišta www.zizic.hr .

Polazniku, na njegov pisani zahtjev i uz priložene dokaze (preslika radne knjižice), Učilište može, kao ispunjenje obveze iz praktične nastave i vježbi, priznati odgovarajuće radno iskustvo o čemu, na temelju provjere priložene dokumentacije, odlučuje povjerenstvo imenovano od strane stručnog tijela utvrđenog statutom Učilišta.

 

III.

Natječaj je otvoren od 09. lipnja 2022. do popunjenja grupe.

 

IV.

Obavijest o početku nastave za pojedine programe bit će stavljena na oglasnu ploču Učilišta nakon zatvaranja natječaja.

 

V.

Prijave za upis dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Pučko otvoreno učilište Žižić

Vukovarska 24

Omiš  21 310

s naznakom „NATJEČAJ ZA UPIS“

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona:

021/509-900, 021/756-935, 091/402-00 22,

e-mail: pou.zizic@gmail.com  ili na www.zizic.hr

 

U Omišu, 09. lipnja 2022. godine.

 

Komentari su zatvoreni.
Imate pitanje?