Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Osposobljavanje sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-safety-warning-signs-collection-vector-image11630577

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari (Narodne novine 79/07) pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj čija djelatnost obuhvaća prijevoz opasnih tvari cestom, željeznicom ili unutarnjim plovnim putovima, odnosno s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, dužne su imenovati najmanje jednog sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari. Dužnost savjetnika može obavljati osoba koja je zaposlena u pravnoj ili kod fizičke osobe i ima druge obveze, odnosno osoba koje nije zaposlena u toj pravnoj ili kod te fizičke osobe ako je stručno osposobljena za obavljanje poslova savjetnika.
Pravne i fizičke osobe koje prevoze opasne tvari prema izuzećima određenim odredbama ugovora iz članka 3. Zakona nisu dužne imenovati savjetnika.

Osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih tvari započinje 24.2.2016. godine.

Komentari su zatvoreni.
Imate pitanje?