Slastičar

Predavači

Naziv zanimanja: SLASTIČAR

Cilj obrazovanja

Odgojno-obrazovni program za zanimanje slastičar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

Zadaće obrazovanja

 • upoznati opremu slastičarnice -kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),
 • dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
 • upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.,
 • naučiti pripremne slastica u ugostiteljskim objektima,
 • upoznati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna specijalitete kod slastica,
 • znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
 • upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,
 • upoznati namirnica biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,
 • upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

UVJETI UPISA:

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara/ke
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

 

Uvjeti za upis u programe prekvalifikacije.

 • Najmanje 17 godina starosti
 • Završena najmanje dva razreda srednje škole
 • Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara/ke
 • Sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

 

Za polaznike koji se upisu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 • Razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • Razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • Praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje slastičar/ka izvodi se u obrazovanju odraslih konzultativno instruktivnom nastavom.