Zidar

Predavači

Kategorija

Graditeljstvo

Naziv zanimanja:  ZIDAR/ICA

 

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM   

    PROGRAMA / CILJ I KOMPETENCIJE

 

 • zidati strukture svih vrsta nosivih zidova i polumontažnih i montažnih stropova te pregradnih stijena od opekarskih proizvoda i elemenata za zidanje od drugih vrsta materijala (betonskih, kamenih, termo-blokova, siporex izorast elemenata, sendvič – panela i sl.)
 • žbukati raznovrsne mortove i obraditi grube površine unutrašnjih i vanjskih površina zidanih i betoniranih stijena i stropova radi pripreme za završnu obradu ličenjem ili oblaganjem
 • izvoditi termičke i ukrasne kompaktne sustave zaštite fasadnih zidova
 • izvesti, ugraditi jednostavnije ugradbene konstrukcije za stabilnost i ukrutu nenosivih polja zidanih stijena i konstrukcija otvora kao što su nadvoji, serklaži, zidani stupovi, ojačanja i sl.
 • zidati dimnjake, ogradne parapetne i obložne zidove, lukove i svodove
 • zamazivati podne podloge radi oblaganja podova završnim oblogama
 • ugraditi okvire konstrukcija za zatvaranje građevinskih otvora, stolarskih i bravarskih.

 

S obzirom na to da je ovo jedno od temeljnih graditeljskih zanimanja, polaznicima koji to žele treba ponuditi fakultativne programe sa sadržajima koji će im omogućiti obavljanje poslova obnove i zaštite graditeljskog nasljeđa i spomeničke baštine.

 

UVJETI UPISA

 

U program obrazovanja za zanimanje ZIDAR/ICA može se upisati osoba koja ima:

 

 • završenu osnovnu školu
 • 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ice.

 

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • najmanje 17 godina starosti,
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova zidara/ice.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

 

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

 

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje zidar/ica izvodi se u obrazovanju odraslih konzultativno-instruktivnom nastavom.