Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

POČETNA KVALIFIKACIJA I PERIODIČKA IZOBRAZBA VOZAČA – KOD 95

U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) profesionalni vozači državljani RH i vozači državljani trećih država zaposleni u tvrtkama na teritoriju RH moraju steći početne kvalifikacije i imaju obvezu redovito se osposobljavati kroz periodičku izobrazbu  ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE.

Vozači koji nemaju obvezu stjecanja početnih kvalifikacija su vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije D ili DE izdanu do 10.09.2008. godine te vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C ili CE izdanu do 10.09.2009. godine.

Za one koji posjeduju  svjedodžbu za zanimanje vozač motornog vozila periodička izobrazba se sastoji od pohađanja nastave u trajanju od 35 sati svakih 5 godina na osnovu čega će ovlaštena ustanova izdati Svjedodžbu o periodičkoj izobrazbi – KOD 95.

X

Na temelju Svjedodžbe o  stručnoj osposobljenosti o početnoj kvalifikaciji, odnosno na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole upisuje u vozačku dozvolu oznaku EU (KOD 95).

Komentari su zatvoreni.
Imate pitanje?