Komercijalist

Predavači

Naziv zanimanja: KOMERCIJALIST/ICA

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 

Postići osposobljenost učenika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja i logističkih procesa u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima u unutarnjoj i vanjskoj trgovini, u domaćem i međunarodnom otpremništvu, osiguravajućim društvima, prijevozničkim poduzećima, javnim, carinskim i dugim skladištima, u slobodnim zonama, zračnim lukama, željezničkim kolodvorima, pomorskim lukama, robnim terminalima te izvođenje poslova vanjske trgovine pri razmjeni robe i različitih vrsta gospodarskih usluga s inozemstvom.

UVJETI UPISA

U program za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist/ica može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 15 godina života.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • najmanje 17 godina starosti,
  • završena srednja škola.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije obavit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.