Poljoprivredni tehničar-stočar

Predavači

Kategorija

Poljoprivreda

Naziv zanimanja: POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA STOČAR/KA

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

Cilj obrazovanja:

Cilj obrazovanja je stjecanje i podizanje stručnih i općih znanja polaznika na nivo koji omogućuje maksimalno iskorištenje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Neke od kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

  • usvajanje znanja o građi i funkcioniranju stanice, tkiva, organa i pojedinih sustava, te organizama kao cjeline, stvaranje spoznaje o mogućnostima stočarstva, ovisno o zadovoljavanju potreba životinjskog organizma usvajanje znanja i zakonitosti općeg stočarstva primjena stečenih znanja iz biologije na domaće životinje
  • primijeniti stečena znanja uz svladavanje gradiva drugih stručnih predmeta i izvršavanje određenih zahvata u stočarskoj proizvodnji

pravilnu hranidbu stoke, poznavati ulogu pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu i posljedice koje se javljaju zbog nedostatka hranjivih i bioloških vrijednosti tvari;

 

UVJETI UPISA

Uvjeti upisa u program stjecanja srednje stručne spreme: završena osnovna škola

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: – završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe redovnog obrazovanja koji su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Nastava za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje poljoprivredni/a tehničar/ka stočar/ica izvodi konzultativno-instruktivnim načinom

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.