Tehničar cestovnog prometa

Predavači

Kategorija

Promet i logistika

Naziv zanimanja: TEHNIČAR/KA CESTOVNOG PROMETA

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

 

CILJ OBRAZOVANJA:

 

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar/ka cestovnog prometa.

 

Polaznici trebaju ostvariti sljedeće zadatke:

 

 • opći zadatci obrazovanja

 

Steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci, sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini, spoznati vlastite mogućnosti i dosege, radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose te biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

 

 • zadatci koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja  

 

 • upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga,
 • znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika,
 • analizirati prijevozni proces preko kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa,

 

UVJETI UPISA

 

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

                                                                                                                        

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara/ke cestovnog prometa.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara/ke cestovnog prometa.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim ispitima, iz koje je vidljivo koji se predmeti i obrazovni sadržaji priznaju te koji se predmeti i obrazovni sadržaji uključuju u program nastavka obrazovanja odnosno prekvalifikacije.

Program za stjecanje srednje stručne spreme ili prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka cestovnog prometa izvodi se u obrazovanju odraslih konzultativno-instruktivnom nastavom.