Vozač motornog vozila

Predavači

Kategorija

Promet i logistika

Naziv zanimanja: VOZAČ MOTORNOGA VOZILA

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

 

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila:

 • stjecanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na prometnicama
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje
 • stjecanje znanja o sigurnosti pri radu
 • razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

Kompetencije koje se stiču:

 1. posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
 2. poznaje propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama i cestovnoj signalizaciji;
 3. poznaje vrste i značajke vozila u cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;
 4. poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;
 5. posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.

 

UVJETI ZA UPIS POLAZNIKA

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme

 • završena osnovna škola

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • završena srednja škola
 • vozačka dozvola C kategorije ili

posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.