Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Armirač

Naziv programa: Osposobljavanja za obavljanje poslova armirača/ice

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova armirač/ica mogu se upisati osobe koje imaju:

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati, odabrati i koristiti   materijale za izradu armature
  2. Koristiti i održavati alat i opremu za armiranje
  3. Izvesti pripremne radove na gradilištu
  4. Izvoditi jednostavne poslove izrade i postavljanja armature  temelja, vertikalnih i horizontalnih konstruktivnih elemenata
  5. Odabrati i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu te primijeniti pravila za kretanje po gradilištu
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Imate pitanje?