Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Cestar

Naziv programa: Osposobljavanja za obavljanje poslova cestara

CILJ I ZADAĆE

Cilj i zadaća obrazovnog programa za poslove cestara je osposobiti polaznika

za:

  • poslove i zadatke cestara
  • pravilno rukovanje strojevima, uređajima i alatima u toku rada kao i njihovo održavanje
  • postizavanje stručnosti, savjesnosti i urednosti u toku obavljanja poslova
  • bolje održavanje ceste i njene opreme s ciljem produženja eksploatacijskog vijeka kao i poboljšanje ukupne sigurnosti u cestovnom prometu.

OČEKIVANA POSTIGNUĆA

Nakon savladanog programa osposobljavanja polaznik će biti osposobljen za uključivanje u rad u tvrtkama koje se bave održavanjem, popravkom i gradnjom cesta.

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program za stručno osposobljavanje mogu se upisati polaznici koji su završili osnovnu školu i koji imaju zdravstvene sposobnosti za obavljanje ovoga posla.

Imate pitanje?