Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Keramičar

Naziv programa: Osposobljavanje za jednostavne poslove  u zanimanju keramičar/ka

UVJETI UPISA  

U program osposobljavanja za obavljanje poslova keramičara/ke  mogu se upisati osobe koje imaju:

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 18 godina života
  • liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova keramičara/ke.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Razlikovati i koristiti keramičarske materijale za izvedbu keramičarskih radova.
  2. Odabrati i koristiti alate, pribor, pomagala koja se koriste u keramičarskim radovima.
  3. Izvesti jednostavne  keramičarske radove popločavanja i oblaganja površina.
  4. Sudjelovati u izradi složenijih keramičarskih radova.
  5. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Imate pitanje?