Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Kuhar

Naziv poslova: poslovi kuhara/ice

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program osposobljavanaj za obavljanje poslova kuhara/ice 

 

RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Racionalno upotrebljavati materijale i energiju Znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi kuhar/ica Znati opremu kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar i sl.)
2. Planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika 

 

Iskorištavanje rada, vremena, broja izvršioca, pomoćnih sredstava, energije i živežnih namirnica u suvremenoj organizaciji rada u kuhinji, Organizacija rada u svim odjelima i sinkronizaciju cjelokupnog rada. 

 

3. Pravilno se služiti pisanom dokumentacijom Upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte  i dr. – jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik Znati ustrojstvo kuhinjske dokumentacije i njezino postojanje koje dokazuje  poslovne događaje, neprekidne promjene i rezultate (materijalne i financijske) toga rada
4. Znati pripremiti jela u ugostiteljskim objektima Osposobiti se i uz  korištenje stručne literature i udžbenika samostalno gotoviti i posluživati jela Znati običaje pojedinih naroda i njihova nacionalna jela
5. Primijeniti tehnološke postupke gotovljenja živežnih namirnica 

 

Uvježbavati i naučiti razne tehnološke postupke sa različitim vrstama živežnih namirnica (mesa, perad, ribe, raci, tjestenine, riža, povrća i voća) Osposobiti se za prepoznati podjelu i podrijetlo živežnih namirnica. 

 

6. Izložiti i poslužiti jelo Naučiti i prihvatiti stručno pravilo da svako pripremljeno i gotovljeno jelo treba na valjan način ponuditi i poslužiti Znati pravila o nuđenju i posluživanju jela 

 

 

UVJETI ZA UPIS 

U program osposobljavanja za poslove kuhara/ice može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 18 godina života
  • posjeduju liječničko uvjerenje kojim se utvrđuje da je polaznik/ca zdravstveno i psihički

sposoban/na za obavljanje poslova kuhara/ice

Imate pitanje?