Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Maslinar

Naziv poslova: maslinar/ka

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM

PROGRAMA

Program osposobljavanja za obavljanje poslova maslinara/ke
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Pripremiti zemljišta za podizanje maslinika Izabrati položaj i pripremiti tlo za podizanje maslinika Znati obilježja i karakteristike raznih vrsta podloga
2. Zasaditi sadnice Čuvati sadnice i odabrati sortu masline Znati morfologiju i fiziologiju masline
3. Njegovati masline Primijeniti agrotehničke mjere Znati osnovne agrotehničke mjere (vrste gnojiva, gnojidbu, rezidbu, održavanje tla)
4. Brati masline  i pripremiti proizvod za tržište Čuvati plod do berbe Znati vrijeme berbe i načine iste
5. Preraditi masline Proizvesti maslinovo ulje Znati vrste maslinova ulja i njegove karakteristike, te osigurati njegovu kvalitetu i zdravstvenu 

ispravnost

6. Održavati higijenu prostora i uređaja koji se koriste pri proizvodnji ulja Pridržavati se  mjera osobne higijene i higijene sredstava i opreme koja se koristi pri radu Znati zakonske propise o higijeni
7. Pridržavati se  mjera zaštite na radu Primijeniti načine zaštite opasnosti specifičnih za posao maslinara/ice 

 

Znati izvore opasnosti koji se pojavljuju u okruženju (mjestu rada maslinara/ice)

UVJETI ZA UPIS 

U program osposobljavanja moguć je upis polaznika koji su:

  1. stariji od 15 godina
  2. prethodno završili osnovnu školu
  3. koji ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za obavljanje posla

Izvodi  se samo sa odraslima  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na školovanje.

Imate pitanje?