Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Njegovatelj/ica starijih i nemoćnih osoba

Naziv poslova: poslovi njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. prepoznati znakove starosti i starenja i razumjeti najvažnije promjene organizma u procesu starenja  upoznati starost i starenje i razviti vještinu komunikacije sa starim, nemoćnim i bolesnim osobama građa i funkcija čovječjeg tijela kao cjeline; osnove građe i funkcije čovječjeg tijela i životnih funkcija za vrijeme bolesti; zdravlje, bolest i uzroci; zarazne bolesti, mikroorganizmi-pojam
2. prepoznati osnovne potrebe korisnika i najčešće promjene u organizmu u procesu starenja; najčešće bolesti starijih ljudi pružiti emocionalnu podršku starijoj i nemoćnoj osobi; 

primijeniti osnovne elemente komunikacije (slušanje, brižnost)

osnovne ljudske potrebe – potrebe starijih, nemoćnih i bolesnih osoba; promjene u procesu starenja
3. komunicirati i pristupiti korisnicima koji imaju posebne potrebe i/ili teškoće u komunikaciji primijeniti vještinu kulturne komunikacije; 

razviti humani odnos prema bolesnicima/štićenicima

zapreke u komunikaciji; prepoznati neverbalne poruke u komunikaciji
4. prepoznati aspekte starenja pravilno pristupiti starijoj i nemoćnoj osobi kod koje se prepoznaju različiti aspekti starenja osnovni aspekti starenja (fizički, psihički, pamćenje i zaboravljanje, emocionalni problemi i slično)
5. znati postupati sa starijim ljudima i sa zaraženim bolesnikom prepoznati rizik za pad i komplikacije, suzbijati i sprječavati infekcije najčešće bolesti starijih ljudi i osnove zaraznih bolesti; zadaće njegovatelja u radu s izlučevinama bolesnika/štićenika (iskašljaj, povraćeni sadržaj, mokraća, stolica); uporaba pljuvačnice, bubrežaste zdjelice, posude za nuždu
6. razviti pozitivne stavove u  odnosu na zdravlje, nemoć i bolest primijeniti mjere za očuvanje zdravlja i prevencije bolesti čimbenici koji utječu na zdravlje i pojavu bolesti i/ili nemoći
7. higijenski održavati bolesničku sobu (okolinu bolesnika, krevet, noćni ormarić, stol za serviranje hrane); 

osigurati zdravu mikroklimu i okoliš korisnika

primijeniti postupke higijenskog održavanja prostora i osiguranja odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta izgled i mikroklima; načini osiguranja mikroklimatskih uvjeta u bolesničkoj sobi i okolini bolesnika/štićenika te razumjeti važnost  higijenskog  održavanja prostora
8. spriječiti pojavu infekcija i prepoznati osnovne simptome infekcija; 

prema uputi zdravstvenih djelatnika brinuti za bolesnike u izolaciji

sudjelovati u sprječavanju infekcije i provođenju izolacije bolesnika pod nadzorom zdravstvenih djelatnika; dezinficirati pribor za njegu i okoline bolesnika/štićenika (mehanički i kemijski) pojam infekcije; intrahospitalne infekcije; 

mjere sprječavanja;

mehanička i kemijska dezinfekcija i sredstva za dezinfekciju

9. namjestiti i presvući korisnikov krevet pravilno namjestiti i presvući krevet standardni i specijalni krevet; vrste bolesničkog rublja; postupak s čistim i nečistim rubljem; razvrstavanje rublja, transportna kolica, vreće i postupak s inficiranim rubljem (oznake); pravila namještanja i presvlačenja kreveta s bolesnikom, inkontinentnim bolesnikom/štićenikom
10. pomagati korisniku pri kretanju ili kretanju uz pomoć pomagala (hodalice, štapovi, štake, sobna kolica, nosila), namještanju u krevetu, promijeniti položaj, prenositi prema procjeni medicinske sestre, sprječavati komplikacije; pomoći pri ustajanju, iskašljavanju, vježbanju pridržavati korisnika pri hodu ili mu dodavati pomagala; pomagati pri korištenju pomagala i invalidskih kolica; pomoći pri promjeni položaja i sprječavanju komplikacija od dugotrajnog ležanja osnove kretanja starijih i nemoćnih osoba; načini osiguravanja udobnosti položaja; osobna pomagala za kretanje; osnove komplikacija dugotrajnog ležanja; antidekubitalna sredstva i pomagala
11. održavati osobnu higijenu tijela bolesnika/štićenika ili pomagati u održavanju osobne higijene; 

provoditi depedikulaciju

pomagati u održavanju osobne higijene (umivanje, pranje, kupanje, pranje kose, zubi, genitalija, pranje ruku prije i poslije obroka i nakon obavljene nužde); pripremati i odlagati pribor za osobnu higijenu, sudjelovati u održavanju osobne higijene nepokretnih i inkontinentnih bolesnika prema procjeni i nalogu medicinske sestre: higijena zubi i umjetnog zubala; pomoći sestri u njezi nepokretnih korisnika važnost održavanja osobne higijene bolesnika/štićenika; 

osnove o sredstvima za umivanje, pranje, kupanje i njegu; znati pravila sigurnosti pri umivanju, kupanju, pranju i depedikulaciji

12. pomagati korisniku pri odijevanju i razodijevanju; 

odijevati ga

pomoći korisniku pri odijevanju, razodijevanju, obuvanju i skidanju odjeće i obuće  pravila odijevanja i obuvanja
13. pripremati korisnika za hranjenje i hraniti ga ako nema smetnje gutanja, žvakanja ili disanja pomagati pri smanjenoj mogućnosti hranjenja, hraniti nepokretne bolesnike/štićenike; pomagati pri uzimanju tekućine osnove prehrane starijih, bolesnih, pokretnih i nepokretnih korisnika; dnevne potrebe organizma za hranom i tekućinom
14. voditi korisnike (prema potrebi na nužnik), nepokretnima dati posude za nuždu, mijenjati pelene i slično čistiti i održavati posude za nuždu ili sani-kolica, mijenjati pelene, dezinficirati prostor; pravilno održavati osobnu higijenu korisnika osnove o izlučivanju stolice, urina i drugih izlučevina iz organizma-eliminacija
15. pratiti i prevoziti bolesnika na dijagnostičke pretrage i prenositi materijal u laboratorij čistiti i održavati posude za nuždu ili sani-kolica, mijenjati pelene, dezinficirati prostor; pravilno održavati osobnu higijenu korisnika način postupanja i čuvanja materijala za pretrage;
16. sudjelovati u presvlačenju, uređivanju i oblačenju umrlog; primjereno i etično postupati s umrlim pomagati u poslovima pranja, uređivanja i oblačenja umrle osobe; obavljati pomoćne poslove kod postupka s umrlom osobom i transportom; obavljati postupak sa stvarima umrle osobe i organizirati transport proces umiranja i osnovni postupci s umrlom osobom
17. pružiti prvu pomoć razviti vještine pružanja prve pomoći osnovna znanja pri pružanju prve pomoći, sadržaj ormarića ili kutije prve pomoći
18. razviti sposobnost razumijevanja zahtjeva i radnih naloga koje postavlja zdravstveno/medicinsko osoblje razviti kulturno-higijenske navike, savjesnost, urednost razlike između poslova pomoćnog osoblja i kompetencija profesionalaca
19. provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor provoditi mjere zaštite na radu i odabrati prikladnu zaštitnu odjeću te alat i pribor mjere zaštite na radu; rad na siguran način; odabir zaštitne odjeće i obuće te odgovarajućih zaštitnih sredstava
20. raditi na primjeren način u zdravstvenoj ili socijalnoj ustanovi; primijeniti poslovni bonton; uvažavati temeljna prava čovjeka raditi na primjeren i kulturan način s bolesnikom/štićenikom; osobna higijena i izgled njegovatelja/ice; nošenje zaštitne odjeće i pravilna uporaba, čuvanje tajne, ponašanje za vrijeme obavljanja dužnosti vrste zdravstvenih i socijalnih ustanova; osnove o organizaciji i djelokrugu rada, kućni red i posebnostima ustanova; definicija etike i obveza čuvanja tajne

UVJETI ZA UPIS 

U program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova njegovatelja/ice.

Osoba mora biti psihički stabilna (rad s bolesnima, nemoćnima, umirućima, izloženost emocionalnom stresu) i dobre psihofizičke kondicije (podizanje, nošenje, premještanje bolesnika/štićenika). Radi se stojeći, u smjenama te noću.

Imate pitanje?