Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Poljoprivredni gospodarstvenik

Naziv poslova: poslovi poljoprivrednog/e gospodarstvenika/ice

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM

PROGRAMA

Program osposobljavanja za obavljanje poslova poljoprivrednog/e gospodarstvenika/ice
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Pripremiti zemljišta za podizanje odgovarajućih kultura koje uspijevaju u širem okružju mjesta gdje se osposobljavanje provodi Pripremiti tlo za sjetvu ili uzgoj Znati fizikalna, kemijska i biološka svojstva tla, te razlikovati vrste tla.
2. Saditi poljoprivredne kulture Primijeniti osnovna znanja o tlu, biljnoj proizvodnji, te uzgajanju poljoprivrednih kultura Znati osnove obrade tla, razmnožavanja bilja, morfologiju i fiziologiju poljoprivrednih kultura
3. Njegovati poljoprivredne proizvode Zaštiti poljoprivredne kulture od nametnika, bolesti i korova Znati vrste bolesti biljaka, štetnike i nametnike, vrste korove, te moguću zaštitu
4. Brati plodove poljoprivrednih kultura 

 

Primijeniti različite načine berbe/žetve (stojna, ručna, kombinirana) Znati vrijeme berbe/žetve, optimalno vrijeme berbe te, načine transporta poljoprivrednih kultura
5. Održavati higijenu prostora za smještaj poljoprivrednih kultura Pridržavati se  mjera osobne higijene i higijene alata i opreme koja se koristi pri radu Znati zakonske propise o higijeni
6. Pridržavati se  mjera zaštite na radu Primijeniti načine zaštite opasnosti specifičnih za posao poljoprivrednika (opasnosti pri rukovanju alatima i strojevima, trovanje kemijski štetnim tvarima) Znati izvore opasnosti koji se pojavljuju u okruženju (mjestu rada poljoprivrednika – drugi strojevi, uređaji i dr.) 

 

7. Rukovati strojevima i uređajima koji se koriste pri radu Održavati strojeve i uređaje koji se koriste pri radu Znati karakteristike strojeva i uređaja koji se koriste pri radu

 

UVJETI ZA UPIS 

U program osposobljavanja moguć je upis polaznika koji su:

  1. stariji od 15 godina
  2. prethodno završili osnovnu školu
  3. koji ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za obavljanje posla

Izvodi  se samo sa odraslima  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na školovanje.

Imate pitanje?