Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj autodizalicom

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj autodizalicom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za  rukovatelja/icu autodizalicom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • koji ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti – liječničko
  • Uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje ovog posla, te da  posjeduje valjanu vozačku dozvolu (min. B kategorija).

Izvodi  se samo sa odraslima  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe  zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na školovanje.

Radno okruženje i uvjeti rada:  fizički  rad na otvorenom prostoru  uz moguće izvore opasnosti od povreda.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA    

Polaznik će:

  1. Prepoznati vrste autodizalica, objasniti konstrukciju i funkciju glavnih dijelova i sklopova autodizalice
  2. Provoditi osnovne mjere održavanja autodizalica prema uputama proizvođača
  3. Pripremiti autodizalicu za rad
  1. Pravilno rukovati s komandama za dizanje, premještanje i spuštanje
  2. Pravilno primijeniti postupke u radu s teretom pri utovaru, pretovaru i istovaru na siguran način
  3. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći
Imate pitanje?