Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj bagerom

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica bagerom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za  rukovatelja/icu  bagerom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • koji ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke sposobnosti – liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje ovog posla, te da posjeduje valjanu vozačku dozvolu (min. B kategorija).

Izvodi  se samo sa odraslima  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe  zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na školovanje.

Radno okruženje i uvjeti rada:  fizički  rad na otvorenom prostoru  uz moguće izvore opasnosti od povreda.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Poznavati glavne dijelove i osnovno održavanje bagera
  2. Rukovati bagerom na stručan i siguran način
  3. Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći
Imate pitanje?