Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj betonarom

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj betonarom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu betonarom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu betonarom

Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove betonare te objasniti njihove funkcije
  2. Pripremiti betonaru za rad.
  3. Razlikovati osnovne materijale iz koji se dobiva određena vrsta betona.
  4. Rukovati komandama za doziranje agregata, cementa i vode te pravilno primijeniti postupke u radu i pri utovaru betona u vozilo.
  5. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja alata i strojeva koji se koriste pri radu.
  6. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od  požara i pružanja prve pomoći.
Imate pitanje?