Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj buldožerima i grederima

Nastavni plan i program osposobljavanja za zanimanje: Rukovatelj buldožerom i grederom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu  buldožerima i grederima može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • vozačku dozvolu najmanje «B» kategorije
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu buldožerom i grederom

Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove buldožera i gredera te objasniti njihove funkcije
  2. Pripremiti buldožer i greder za rad.
  3. Rukovati komandama buldožera i gredera te primijeniti postupke pri ravnanju terena na siguran i stručan način.
  4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja buldožera i gredera.
  5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Imate pitanje?