Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj crpkom za beton i mikserom

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj crpkom za beton i mikserom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu crpkom za beton i mikserom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • vozačku dozvolu najmanje «B» kategorije,
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/ice crpkom za beton i mikserom

Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje. 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove crpke za beton i mikser te objasniti njihove funkcije.
  2. Pripremiti crpku za beton i mikser za rad.
  3. Rukovati komandama za miješanje i istovar betona te prevoziti i istovarivati beton na pravilan i siguran način.
  4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja alata i strojeva koji se koriste pri radu.
  5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Imate pitanje?