Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj damperima i skreperima

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica damperom ili skreperom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu damperom i skreperom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • vozačku dozvolu najmanje «B» kategorije
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu damperom i skreperom
  • Izvodi se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe  zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove dampera i skrepera te objasniti njihove funkcije
  2. Pripremiti damper i skreper za rad.
  3. Rukovati komandama istovarne korpe te  primijeniti pravilno postupke pri prijevozu i istovaru tereta.
  4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja dampera i skprepera.
  5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Imate pitanje?