Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj hidrauličnim platformama

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica hidrauličnom platformom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu hidrauličnim platformama može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu hidrauličnim platformama

Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe  zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove hidraulične platforme te objasniti njihove funkcije
  2. Popunjavati propisanu dokumentaciju.
  3. Pripremiti hidrauličnu platformu za rad.
  4. Rukovati pravilno   komandama pri dizanju, premještanju i spuštanju platforme
  5. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih platformi.
  6. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Imate pitanje?