Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj hidrauličnom dizalicom

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica hidrauličnom dizalicom

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu hidrauličnom dizalicom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu hidrauličnim dizalicama

Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove hidraulične dizalice te objasniti njihove funkcije
  2. Popunjavati pravilno propisanu dokumentaciju
  3. Pregledati vozilo s hidrauličnom dizalicom prije početka rada
  4. Pripremiti hidrauličnu dizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje vozila s dizalicom s obzirom na teret koji mora podići
  5. Rukovati pravilno   komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta
  6. Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih dizalica.
  7. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od  požara i pružanja prve pomoći
Imate pitanje?