Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj motornim pilama

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica motornim pilama

UVJETI UPISA 

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu motornim pilama može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja/ice motornim pilama

 Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe  zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje.

 KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove motornih pila te objasniti njihove funkcije
  2. Pripremiti motornu pilu za rad.
  3. Rukovati motornom pilom pri obradi drveta, rezanju kamena, betona i asfalta.
  4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja motornih pila.
  5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Imate pitanje?