Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj rovokopačem

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica rovokopačem

UVJETI UPISA 

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu  rovokopačem može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • vozačku dozvolu najmanje «B» kategorije
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja/ice rovokopačem

Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na osposobljavanje.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. Razlikovati dijelove i sklopove rovokopača te objasniti njihove funkcije
  2. Pripremiti rovokopač za rad.
  3. Rukovati komandama u vožnji i radu utovarne korpe te primijeniti pravilno postupke u vožnji i pri iskopu, utovaru i ravnanju terena.
  4. Primijeniti mjere održavanja i čuvanja rovokopača.
  5. Koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, mjere zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Imate pitanje?