Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj toranjskom dizalicom

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica toranjskom dizalicom

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program osposobljavanja za obavljanje poslova rukovatelja/ice toranjskom dizalicom 

 

RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Pripremiti dizalicu za rad Postavljanje toranjske dizalice za početak rada Vrste toranjskih dizalica; mehanizmi, glavni elementi i uređaji toranjskih dizalica
2. 

 

 

 

 

Upravljati i rukovati toranjskom dizalicom 

 

 

Rad s teretom i raznim sredstvima za prijenos tereta, podizanje i spuštanje kraka dizalice te koturače s kukom i  grabilicom Čimbenici koji utječu na stabilnost dizalice; vozni dijelovi toranjskih dizalica
3. Održavati i podmazivati toranjsku dizalicu Obavljanje planskih preventivnih pregleda te podmazivanje toranjske dizalice materijalima za podmazivanje Alati, uređaji i materijali za podmazivanje; vrste ulja i masti
4. Manipulirati teretom pri ukrcaju, prekrcaju i iskrcaju 

 

Određivanje težišta predmeta 

 

Vrste sredstava za prijenos tereta, njihova konstrukciju kao i opasnosti pri uporabi sredstava za prijenos tereta, te vrste paleta i kontejnera. 

Vrste signala.

5. Pridržavati se mjera zaštite na radu Koristiti osobna zaštitna sredstava 

Prepoznati opasnosti i poduzeti mjere zaštite pri radu

Metode i tehnike za sprječavanje nastanka čimbenika koji mogu ugroziti život i zdravlje radnika ili radnu okolinu
6. Pružiti prvu pomoć u slučaju ozljeda koje se mogu dogoditi pri radu 

 

Postupci i mjere u slučaju povreda (pregled povrijeđene osobe, redoslijed pružanja prve pomoći) Najčešće povrede koje se događaju pri radu rukovatelja toranjskom dizalicom

 

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM

U program osposobljavanja za poslove rukovatelja/ice toranjskom dizalicom može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • navršenih 18 godina života
  • liječničko uvjerenje kojim se utvrđuje da je zdravstveno i psihički sposobna za obavljanje poslova rukovatelja/ice toranjskom dizalicom
Imate pitanje?