Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Rukovatelj utovarivačima

Nastavni plan i program osposobljavanja: Rukovatelj/ica utovarivačima

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/icu utovarivačem može se upisati osoba koja ima:

  • završenu osnovnu školu
  • 18 godina života
  • vozačku dozvolu najmanje «B» kategorije
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/icu utovarivačem

Izvodi  se samo s odraslim  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na    osposobljavanje.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Polaznik će:

  1. razlikovati dijelove i sklopove utovarivača te objasniti njihove funkcije
  2. pripremiti utovarivač za rad
  3. rukovati utovarivačem i teretom na stručan i siguran način.
  4. odabrati i primijeniti postupke održavanja te provesti redovnu provjeru dijelova i mehanizma utovarivača.
  5. koristiti zaštitna sredstva i opremu te primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći
Imate pitanje?