Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Soboslikar

Naziv programa: Osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju soboslikar/ica-ličilac/teljica

UVJETI UPISA:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju  soboslikar/ica-ličilac/teljica može se  upisati osoba koja ima 18 godina, završenu osnovnu školu i liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova u zanimanju soboslikar-ličilac. 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Kompetencije:

  • Razlikovati vrste i karakteristike materijala kod soboslikarskih i ličilačkih radova
  • Razlikovati vrste podloga i pripremiti podlogu i odgovarajući materijal za radove
  • Rukovati alatima i priborom u soboslikarskim i ličilačkim  poslovima na stručan i siguran način te ih pravilno održavati
  • Izvesti jednostavnije  soboslikarske i ličilačke radove na građevnim objektima i građevnoj stolariji
  • Odabrati i koristiti odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu na pravilan način, te pružiti prvu pomoć

 

Imate pitanje?