Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Tesar

Naziv programa:  Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju tesar/ica

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za obavljanje poslova tesar/ice mogu se upisati osobe s najmanje:

  • Završenom osnovnom školom
  • Navršenih 18 godina
  • Liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova zanimanju tesar/ica.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Razlikovati tesarske materijale i njihova svojstva
  • Rukovati uređajima, ručnim i mehaniziranim alatima za tesarske radove na pravilan i siguran način.
  • Izraditi i postaviti jednostavne skele i oplate
  • Rezati i pripremiti drvenu građu
  • Izvoditi pomoćne poslove u izradi drvenih konstrukcija
  • Sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih radova pri izradi krovišta.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružanja prve pomoći
Imate pitanje?