Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Vinogradar-podrumar

Naziv poslova: poslovi vinogradara/ke-vinara/ke i podrumara/ke

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program osposobljavanja za obavljanje poslova vinogradara/ke i podrumara/ke
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Podići vinograd Izabrati o obraditi podlogu, te odabrati sadnice Znati botanička svojstva vinove loze
2. Održavati vinograd Obrezivati, navodnjavati i gnojiti vinovu lozu, te je zaštititi od bolesti Znati razvojni ciklus vinove loze
3. Brati grožđe Sortiranje, čuvanje i transport grožđa Znati odrediti vrijeme berbe
4. Proizvoditi vino Preraditi grožđe Znati proizvesti željenu vrstu vina (bijelo, crno, opol…)
5. Održavati higijenu prostora i uređaja koji se koriste pri proizvodnji vina Pridržavati se  mjera osobne higijene i higijene sredstava i opreme koja se koristi pri radu Znati zakonske propise o higijeni
6. Pridržavati se  mjera zaštite na radu Primijeniti načine zaštite opasnosti specifičnih za posao vinogradara/ke i porumara/ke 

 

Znati izvore opasnosti koji se pojavljuju u okruženju (mjestu rada vinogradara/ke i porumara/ke)

 UVJETI ZA UPIS 

U program osposobljavanja moguć je upis polaznika koji su:

  1. navršili 18 godina
  2. prethodno završili osnovnu školu

Izvodi  se samo sa odraslima  polaznicima za osobne potrebe, za potrebe zavoda za zapošljavanje i za potrebe organizacija koje ih upućuju na školovanje.

Imate pitanje?