Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Voditelj agroturističkog gospodarstva

NAZIV PROGRAMA: Program osposobljavanja za poslove voditelja/ice agroturističkog gospodarstva

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove voditelja/ice agroturističkog gospodarstva može se upisati osoba koja ima:

 • završenu srednju školu
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova voditelja/ice agroturističkog gospodarstva u turizmu
 • navršenih 18 godina.

KOMPETENCIJE  KOJE  POLAZNIK  STJEČE  ZAVRŠETKOM  PROGRAMA

 • Planirati i upravljati agroturističkim gospodarstvom u skladu s važećim propisima
 • Organizirati turističku ponudu agroturističkog gospodarstva te promovirati vlastito gospodarstvo putem tiska, različitih medija, interneta te na različitim sajmovima i društvenim manifestacijama kraja
 • Proizvoditi i plasirati tradicijske proizvode dalmatinskog kraja na tržište vodeći računa o higijeni i  načelima HACCP-a
 • Provoditi administrativno poslovanje agroturističkog gospodarstva na ispravan način
 • Planirati uređenost agroturističkog gospodarstva za prihvat posjetitelja te provesti usluge smještaja, prehrane i aktivnog odmora
 • Komunicirati s ostalim zaposlenicima, partnerima te posjetiteljima agroturističkog gospodarstva prema pravilima poslovnog bontona
 • Služiti se računalom, Internet pretraživačem, elektroničkom poštom i osnovama Worda
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode na gospodarstvu
Imate pitanje?