Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Vozač motornog vozila za prijevoz opasnih tvari ADR

NAZIV PROGRAMA: VOZAČA/ICA VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI U CESTOVNOM PROMETU

OSNOVNI CILJEVI

Osnovni cilj programa stručnog osposobljavanja vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu je da polaznici:

  • upoznaju opasnosti koje proizlaze iz prijevoza opasnih tvari i dati obavijesti koje su nužne za što manju vjerojatnost da dođe do nezgode
  • budu osposobljeni poduzimati odgovarajuće mjere koje su potrebne za njihovu sigurnost i sigurnost javnosti i okoliša
  • budu osposobljeni da ograniče učinak nesreće

 POSEBNI CILJEVI

Posebni ciljevi programa stručnog osposobljavanja vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu je da polaznici:

  • upoznaju propise vezane za prijevoz opasnih tvari klase 1 i klase 7
  • znaju primijeniti odredbe propisa o prijevozu opasnih tvari klase 1 i klase 7
  • upoznaju izmjene i dopune ADR odredbi ( dodatak A i B )

 UVJETI ZA UPIS

U program stručnog osposobljavanja vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu može se upisati osoba koja ima navršenu 21 godinu života i najmanje jednu godinu radnog iskustva u poslovima vozača teretnog vozila čija najveće dopuštena masa prelazi 3500 kg.

Imate pitanje?