Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Opći poljoprivredni tehničar

Naziv zanimanja: Opći poljoprivredni tehničar/ka

CILJ OBRAZOVANJA

Cilj obrazovanja je stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji, primjena modernih i suvremenih sredstava za rad uz korištenje znanja i dostignuća znanosti i tehnike.

Cilj je i stjecanje znanja i vještina za organizaciju rada u različitim granama stočarstva, pravilno korištenje nasljedne osnove i uvjete držanja pojedinih kategorija stoke.

UVJETI UPISA:

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe redovnog obrazovanja koji su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
Imate pitanje?