Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Naziv zanimanja: Poljoprivredni tehničar/ka Fitofarmaceut/kinja

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut mora imati osnovna znanja o uzročnicima biljnih bolesti, biljnim nametnicima te korovu. Mora poznavati sredstva za zaštitu bilja i njihovom upotrebom te njihovo djelovanje na čovjeka i okoliš. Upoznati se s asortimanom u poljoprivrednoj apoteci (repromaterijali, alati i poljoprivredna mehanizacija, stočna hrana, dodaci stočnoj hrani, sredstvima za zaštitu bilja, pomoćnim materijalima različitom ambalažom, vinskim suđem, vezivima i si).

UVJETI UPISA

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

  • završena srednja škola

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe redovnog obrazovanja koji su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa

Imate pitanje?