Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Poljoprivredni tehničar-stočar

Naziv zanimanja: Poljoprivredni/a tehničar/ka stočar/ka

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

Cilj obrazovanja je stjecanje i podizanje stručnih i općih znanja polaznika na nivo koji omogućuje maksimalno iskorištenje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Neke od kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

  • usvajanje znanja o građi i funkcioniranju stanice, tkiva, organa i pojedinih sustava, te organizama kao cjeline, stvaranje spoznaje o mogućnostima stočarstva, ovisno o zadovoljavanju potreba životinjskog organizma usvajanje znanja i zakonitosti općeg stočarstva primjena stečenih znanja iz biologije na domaće životinje
  • primijeniti stečena znanja uz svladavanje gradiva drugih stručnih predmeta i izvršavanje određenih zahvata u stočarskoj proizvodnji
  • pravilnu hranidbu stoke, poznavati ulogu pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu i posljedice koje se javljaju zbog nedostatka hranjivih i bioloških vrijednosti tvari;

UVJETI UPISA

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe redovnog obrazovanja koji su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Imate pitanje?