Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Prodavač

Naziv zanimanja: Prodavač/ica

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Opća znanja polaznici stječu iz općeobrazovnih nastavnih predmeta i predmeta orijentiranih na struku, suradnju i grupnu raspravu s radnim timom, logičko razmišljanje, uspješno prilagođavanje radnoj okolini i napredovanju u struci.

Posebna znanja polaznici stječu obrazovanjem iz predmeta orijentiranih na struku i strukovnih predmeta koji su uvjet za osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova u struci.

Praktična znanja stječu se pokaznim vježbama, raznim oblicima samostalnog rada u praktikumu, praktičnom nastavom u trgovini.

UVJETI UPISA

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje prodavač polaznik mora imati najmanje 17 godina i završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Imate pitanje?