Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Slastičar

Naziv zanimanja: Slastičar/ka

ZNANJA VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Opća znanja polaznici stječu iz opće obrazovnih nastavnih predmeta i predmeta orijentiranih na struku, suradnju i grupnu raspravu s radnim timom, logičko razmišljanje, uspješno prilagođavanje radnoj okolini i napredovanju u struci.

Posebna znanja polaznici stječu obrazovanjem iz predmeta orijentiranih na struku i strukovnih predmeta koji su uvjet za osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova u struci.

Praktična znanja stječu se pokaznim vježbama, raznim oblicima samostalnog rada u praktikumu, praktičnom nastavom u slastičarnama, drugim ugostiteljskim objektima i prehrambenoj industriji.

 Vještine polaznici stječu putem opetovanih vježbi na praktičnoj nastavi, a odnose se na:

 • stjecanje vještina za pravilno rukovanje uređajima, aparatima i inventarom te njihovo
 • pravilno održavanje;
 • vještinu obavljanja pripremnih radova u slastičarskim objektima te održavanju inventara, aparata
 • i uređaja kao i poštivanje osnovnih načela i mjera zaštite na radu;
 • vještine i tehnike neophodne za samostalno pripremanje slastica uvažavajući sve osobitosti
 • svoga rada i korisnika,
 • vještinu kreiranja i pisanja dokumentacije, recepata i cjenika,
 • vještine iz računalstva koje se primjenjuje za rad u ugostiteljskim objektima.

UVJETI ZA UPIS POLAZNIKA

 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova slastičara/ke
 • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.
Imate pitanje?