Posjetite nas na Facebooku IMATE PITANJE? +385 21 509 900

Turističko hotelijerski komercijalist

Naziv zanimanja: Turističko-hotelijerski tehničar

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM OBRAZOVANJA

Cilj je proširiti nastavne sadržaje potrebne ugostiteljskom gospodarstvu, osposobiti polaznike koji bi pored toga što su vrsni kuhari, slastičari i konobari bili dobro organizatori i više od ostalih poznavali tehnologiju struke, te bi širinom svog znanja mogli obavljati visoke organizacijski tehnološke zahtjevne poslove u hotelu, u odjelu hrane i pića, odnosno, cjelokupnom hotelu, visokokategoriziranim restoranima, te privatnim pansionima.

Neke od kompetencija koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

  • pripremati i posluživati hrane i pića,
  • prerađivati namirnice ili pripremati proizvode,
  • raditi na poslovima banket-menadžera,
  • organizirati rad u kuhinji i restoranu, te brigu o tehnološkom procesu, tehničko-tehnološkoj opremljenosti i inventaru,
  • planirati zalihe, nabavu i preuzimanje reprodukcijskog materijala, te kontrolirati skladištenja i konzerviranja živežnih namirnica,
  • sastavljati dnevni jelovnik, dogovarati i organizirati domjenke, bankete, svečane ručkove i večere unutar i izvan objekta

UVJETI ZA UPIS 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: završena najmanje tri razreda srednje škole

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe redovnog obrazovanja koji su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Imate pitanje?