Kuhar specijalist za dalmatinsku kuhinju

Naziv programa: Program usavršavanja za poslove kuhara specijalista dalmatinske kuhinje

UVJETI UPISA

  • navršenih 18 godina starosti
  • završena srednja škola u zanimanju kuhar ili turističko-hotelijerski komercijalist
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara specijalista,
  • sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu .

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  1. Prepoznati važnost dalmatinske kuhinje u gastronomskoj turističkoj ponudi Hrvatske
  2. Koristiti odgovarajuće postupke prigotovljavanja dalmatinskih jela, koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava
  3. Pripremiti tradicionalna dalmatinska jela uvažavajući suvremene trendove u prehrani
  4. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
  5. Prepoznati izvore opasnosti pri radu u cilju sprečavanja povreda i osiguranja zaštite na radu te koristiti osobna zaštitna sredstva.