Kuhar specijalist za mediteransku kuhinju

Naziv programa: Kuhar specijalist/ica za mediteransku kuhinju

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Program usavršavanja za obavljanje poslova kuhara/ice specijalista/ice za mediteransku kuhinju
RB. REZULTAT (biti sposoban…) VJEŠTINE ZNANJE
1. Planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih jela uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika Iskorištavanje rada, vremena, broja izvršioca, pomoćnih sredstava, energije i živežnih namirnica u suvremenoj organizaciji rada u kuhinji, Znati organizaciju rada u svim odjelima i sinkronizaciju cjelokupnog rada.
2. Prepoznati učinke mediteranske prehrane na zdravlje Izabrati i kombinirati namirnice pri gotovljenju jela mediteranske kuhinje Znati nutritivnu i energetsku vrijednost namirnica za pripremu jela mediteranske kuhinje
3. Pripremiti jela mediteranske kuhinje u ugostiteljskim objektima Uz korištenje stručne literature i udžbenika gotoviti i posluživati jela mediteranske kuhinje Poznavati tipična jela mediteranske kuhinje i njihovu pripremu
4. Spoznati i analizirati suvremene trendove u gastronomiji kao zahtjev i potrebe suvremenog gosta Analizirati inovacije u mediteranskoj prehrani i njihovu primjenu na hrvatske uvjete i prostore Znati mjesto i ulogu suvremenih trendova u ljudskoj prehrani i gastronomskom proizvodu
5. Primijeniti mjere i postupke za rad na siguran način osposobiti se za svakodnevnu uporabu osobnih sredstava zaštite i primjenu prve medicinske pomoći kod ozljeda Usvojiti znanja o zakonskim obvezama i odgovornostima primjene mjera za sprječavanje ozljeda

UVJETI ZA UPIS 

U program usavršavanja za poslove kuhara/ice specijaliste može se upisati osoba koja ima:

  • završenu srednju školu za kuhara
  • navršenih 18 godina života
  • posjeduju liječničko uvjerenje kojim se utvrđuje da je polaznik/ca zdravstveno i psihički sposoban/na za obavljanje poslova kuhara/ice specijalista/ice za mediteransku kuhinju